Dark

Light

Dark

Light

Yukarı Kaydır

Kurumsal İletişim ve Sosyal Medya

Kurumların içerisinde iletişimin etkili olması kurum faaliyetleri açısından önem arz etmektedir. Kurumların amaç ve hedeflerine ulaşmasında kurumun işleyişini sağlamasında, birimler arası bilgi iletişiminin ilerlemesi ve motivasyonun artmasında kurumsal iletişim etkili rol oynamaktadır. Aynı zamanda kurum içerisinde değerlendirme aşamalarını, bütünleşebilmeyi, etkili eğitimleri ve sağlıklı karar alarak denetimi sağlamak için kullanılan kurallar doğrultusunda meydana gelen iletişimdir.

Bir kurumsal iletişim planının hedefleri, şirketin genel hedefleriyle uyumlu olmalıdır. Kurumsal iletişim hedefleri şunları içerebilir:
  • Çalışanlara ve müşterilere karşı her zaman şeffaf olmak
  • Sektörde güvenilirlilik ve uzmanlık oluşturmak
  • Markanın itibarına verilen zararı en aza indirmek
  • Yanlış iletişimi önlenmek ve ayrıntıları açıklığa kavuşturmak

Sosyal medya kolay, hızlı, maliyeti düşük, diyaloğu baz alan ve hedef kitlelere doğrudan ulaşan bir iletişim ortamı yaratmaktadır. Sosyal medyanın sayesinde bir çok kişiye hızlı bir şekilde ulaşılabilmektedir. Milyonlarca kullanıcı interaktif ve anlık katılım sağlamasının mümkün olması sayesinde iletişim çalışmalarından kurumların cankurtaran görevi görmesini sağlamaktadır. Nitekim sosyal medya kurumlara; özel kullanım, grafiklerle ölçüm yapabilme, maliyetin düşüklüğü, interaktif katılımcı, çok geniş bir coğrafyaya hitap edebilme, hedef kitleyi uzaktan takip edebilme, yakinen tanıma, kurumu detayları ile tanıtabilme ve yaratıcılığı kullanabilme olanakları sağlamaktadır.

Olabildiğince düşük bir maliyet ile geniş bir coğrafya ve hedef kitleye ulaşım sağlamak kurum açısından önem arz etmektedir. Geleneksel medya ile mukayese edildiği takdirde kurumun haber ve mesajlarını sosyal medya sayesinde daha hızlı ve uygu fiyatlı bir şekilde yayıldığı bilinmektedir. Kurumlar buna rağmen yine de hedef kitlesine ulaşma noktasında geleneksel medyayı sık kullandıkları görülmektedir. Bunun nedenlerinden biri hedef kitlenin geleneksel medyayı kullanım oranının internet ve sosyal medya kullanımına oranla çok olmasıdır. Ancak sosyal medya teknolojilerinin yayılım hızının giderek arttığı da gözle görülür bir gerçektir. Bu gelişen yeni süreç kurum yöneticilerinin kurum süreçlerini iyileştirmesi açısından bir fırsat ortaya koymaktadır. Bu sebeple kurumların sosyal mecralarda sürdürdüğü kurumsal iletişim faaliyetlerine özel bütçeler ayırmakta ve bu süreç profesyoneller tarafından yönlendirilmektedir. Kurumuzun büyüklüğüne göre siz de kurumsal iletişim desteği alabilirsiniz.